LORAL

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA

+386 41 298 379

info@loral.si

Klasični plavalni bazeni

Kaj je potrebno vedeti ob odločitvi za nakup bazena:

1. Kako velik bazen naredit in kakšne oblike naj bo?

Velikost bazena je odvisna od prostorske situacije, ki je na razpolago. Oblika bazena mora biti takšna da bazen ne izstopa iz krajinskega designa vašega vrta ampak sovpada z okolico.

2. Kje postaviti bazen?

Zelo dobrodošlo je če je bazen postavljen v bližini hiše in priporočljivo je da je postavljen tako da je na sončni legi.

3. Izbrati skimerski ali prelivni bazen?

Če je bazen namenjen javni uporabi mora biti narejen s prelivnim robom (to predpisuje slovenska zakonodaja). Če pa je bazen za privatno uporabo pa je odločitev vsakega posameznika za katero izvedbo se odloči.

Pri skimerskem bazenu je nivo vode 7-10cm pod robom bazena. Skimerski bazen je zelo priljubljena izbira saj je cenovno ugodnejša izvedba kot bazen s prelivnim robom.

Pri bazenu s prelivnim robom se lahko odločite da imate prelivni rob na eni, dveh, treh ali vseh stranicah bazena. Če se odločite za izvedbo na vseh stranicah bazena potem imate nivo vode do zgornjega roba bazena, kar je vizualno zelo elegantno.

4. Izbrati bazen s PVC oblogo ali keramiko?

Pred začetkom gradnje bazena se morate odločiti ali boste imeli bazen s PVC oblogo ali bazen s keramično oblogo. Vgradni elementi niso enaki, zato nas pred začetkom gradnje obvezno kontaktirajte.

Pri izbiri bazena s PVC oblogo je lahko bazen zidan ali betoniran in ni potrebe da je narejen vodotesno, oziroma je bolje če ni izveden vodotesno. Prav tako se lahko odločite za skimerski ali prelivni bazen. Obe izvedbi sta možni. Na izbiro imate široko barvno izbiro PVC oblog, kakor tudi PVC obloge z vzorcem (mozaik, kamen, inox, prodec...).

Pri izbiri bazena s keramiko mora biti bazen izveden vodotesno pred polaganjem keramike. Zato se v večini primerov takšni bazeni naredijo iz vodotesnega betona. Možna je izvedba s skimerjem ali prelivnim robom. Bazeni ki so položeni z mozaikom zelo povdarijo eleganco vašega bazena.

5. Kako velika mora biti strojnica in kje jo postaviti?

Vsak bazen potrebuje tehnični prostor v katerem je postavljena bazenska tehnika. Priporočljivo je da je strojnica čim bliže bazenu, da so cevi od strojnice do opreme v bazenu čim krajše, s čemer zmanjšamo izgube v ceveh. Velikost strojnice je odvisna od opreme, ki jo bo vaš bazen vseboval. Ker je vsak bazen unikaten je tudi velikost in pozicija strojnice za vsak bazen različna. Zaradi tega se v načrtih za izvedbo definira pozicijo in velikost strojnice, kakor tudi vse potrebne dovodne inštalacije za delovanje bazena.

6. Kako je z razsvetljavo bazena?

Razsvetljava bazena je neobvezna oprema bazena, čeprav se v zadnjem času skoraj ne gradi več bazenov brez razsvetljave. Na izbiro imate belo osvetlitev ali RGB osvetlitev. Pri izbiri RGB osvetlitve si lahko sami izbirate s kakšno barvo se naj bazen osveti ali pa izberete možnost prelivanja barv.

7. Katera dodatna oprema je možna?

Dodatne opreme pri bazenih je zelo veliko. Izbirate lahko med različnimi:

- vodnimi atrakcijami (masažne šobe, slapovi, gejzirji, protitočne plavalne naprave...),

- sistemi ogrevanja (toplotni izmenjevalec, toplotna črpalka, solarni kolektorji...),

- avtomatskimi sistemi za vzdrževanje vode (klor, aktivni kisik, UV, elektroliza, flokulacija...),

- sistemi prekritja bazena (solarna prekrivala, bazenske rolete, bazenske strehe, zaščitna pokrivala...),

- ...

8. Kako je z vzdrževanjem vode?

V bazenih je potrebno vodo vzdrževat na dva načina, in sicer je potrebno vodo očistit mehanskih umazanij in zagotovit kemično neoporečnost vode.

Za mehansko čiščenje vode skrbi filter s filtrirnim medijem v katerem se zadrži mehanska umazanija. Seveda je pa vedno nekaj umazanije ki pade na tla bazena in jo je potrebno iz bazena posest. To se lahko izvede ročno ali pa z bazenskim sesalcem.

Za zagotavljanje kemično neoporečne vode je potrebno paziti predvsem na dva parametra v vodi. To sta pH vrednost vode in dodajanje dezinfekcijskega sredstva. Kot dezinfekcijsko sredstvo se največ uporabljata klor ali aktivni kisik. Za vzdrževanje vode lahko skrbite sami in v vodo ročno dodajate preparate ali pa se izvede avtomatski dozirni sistem, kateri neprekinjeno meri parametre vode in po potrebi dodaja sredstva. Kot dodatek lahko v vodo še dodajamo algicid in flokulant. Algicid je sredstvo katero preprečuje razvoj alg. Flokulant pa je sredstvo za bistrenje vode.

9. Kakšna je razlika med klorom in aktivnim kisikom?

Klor in kisik sta oba dezinfektorja. Pomeni da oba uničujeta življenje v vodi in zagotavljata kemično neoporečnost vode. Če daste v vodo hkrati oba sredstva se bosta med seboj izničila in v vodi ne boste imeli nobene dezinfekcijske sredstva. Zato se vedno uporablja samo en dezinfektor hkrati.

Po delovanju je klor močnejši in zato bolj učinkovit od aktivnega kisika. Je pa potrebno vedeti da je zelo strupen, zato ga je potrebno vedno držati v dovoljenih mejah. Aktivni kisik je dokaj neškodljiv za človeka, zato tudi ni nevarnosti če se ga predozira.

10. Kakšni morajo biti parametri vode?

Parametri vode morajo biti sledeči:

- pH vrednost 7,0-7,6,

- prosti klor 0,3-0,6,

 

- kisik pri avtomatskih dozirnih sistemih 10-50 (pri tem da mora biti vrednost 50 takoj po doziranju),

- kisik pri ročnem doziranje 5-8.

bazen, bazeni, gradnja bazena, podvodna razsvetljava, protitočna plavalna naprava, vodne atrakcije, bazenska streha

© 2014-21 by Loral